Konuşmacılar ve Özgeçmişleri

Miriam Coronel-Ferrer 

Miriam Coronel-Ferrer, Mart 2014'te Bangsamoro Kapsamlı Anlaşmasının imzalanmasını sağlayan Filipinler Hükümeti ile Moro İslami Özgürlük Cephesi arasındaki barış görüşmelerinde, hükümet kanadına başkanlık yapmıştır. Hükümetin müzakere, danışma ve strateji geliştirme süreçlerini yöneten Coronel-Ferrer, barış altyapısını oluşturmadan ve anlaşmanın ilk iki yılındaki uygulamadan  sorumlu olmuştur. Arabuluculuk Uzmanlar Ekibi bünyesinde, diğerlerinin yanısıra Maldivler, Afganistan ve ASEAN bölgesindeki BM girişimlerine destek olmuştur. Bunun öncesinde ulusal sivil toplum kampanyalarında aktif rol almış olup, Filipinler Hükümeti tarafından 2010 yılında kabul edilen Kadın, Barış ve Güvenlik Ulusal Eylem Planı'nın taslak hazırlıklarına dair girişimini yöneten isimlerden biridir. Aynı zamanda, Nepal, Doğu Timor, Kamboçya, Filipinler, Myanmar ve Sudan'da STK'lar tarafından yürütülen uluslararası insan hakları/barış misyonlarında görev almıştır. Filipinler Üniversitesi'nde tam zamanlı profesör olan Coronel-Ferrer, karşılaştırmalı hükümetler ve Güneydoğu Asya siyaseti, insan hakları, barış süreçleri ve demokratikleşme üzerine dersler vermekte ve araştırma yapmaktadır. Arabuluculuk ve önleyici diplomasi süreçlerinde ortaya çıkabilecek diyalog süreçlerinin tasarımı ve yönetilmesi, anayasa yapımı, toplumsal cinsiyet ve kapsayıcılık sorunları, doğal kaynaklar, güç paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri gibi geniş ölçekli sorunlarda danışmanlık hizmetinde bulunmak için ivedilikle görevlendirilebilecek dünya çapındaki arabuluculuk uzmanlarından oluşan Arabuluculuk Uzmanlar Ekibi'nin de bir üyesidir. Anılan Ekip, BM temsilcilerine, barış operasyonlarına, Ülke Ekiplerine ve aynı zamanda BM'nin dünya çapında arabuluculuk, diyalog kolaylaştırıcılığı ve dostane girişim gibi alanlarda yakın işbirliği olan bölgesel örgütlere ve ortaklara ücretsiz hizmet sunmaktadır.

Miriam Coronel-Ferrer