Konuşmacılar ve Özgeçmişleri

Nasser Judeh (Ürdün)

Nasser Judeh, 9 Temmuz 2017 tarihinde Ürdün Krallığı Senatosuna atanmıştır. 2009-2017 yılları arasında Dışişleri Bakanı (daha sonra Dışişleri ve Göçmenler Bakanı) olarak görev alan Judeh, 2015-2017 yılları arasında ayrıca Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 15 Ocak 2017 tarihinde görevi bıraktığında yaklaşık sekiz yıl görev yapmış olan Bakan Judeh, Ürdün tarihinin en uzun görevde kalan Dışişleri Bakanı olmuştur. Bakan Judeh bu görevinden önce Enformasyon Bakanı (1998-1999), Medya ve İletişim Bakanı (2007-2008) ve Ürdün Hükümeti Resmi Sözcüsü (1998-1999, 2005-2007 ve 2007-2009) olmak üzere farklı görevler üstlenmiştir. Dışişleri Bakanlığı sırasında Ürdün'ün ikili ilişkilerini öne çıkarmak ve bölgesel ile uluslararası toplantılara katılmak için çalışmıştır. Ürdün'ün 2014-2015 yılları arasındaki iki yıllık BM Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği esnasında BMGK'ye başkanlık yapmıştır. Nasser Judeh, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu hizmeti süresince, Filistin ve İsrail arasında barışı sağlamak  başta olmak üzere Orta Doğu bölgesini ve dünyayı etkileyen sınamalara odaklanmıştır. Dışişleri Bakanlığı sırasında üzerinde durduğu sınamalar arasında savaşla yıpranan Suriye'de siyasi çözümün bulunması ve savaşın insani etkilerinin ele alınması, köktencilik, aşırıcılık ve küresel terörizm tehdidi ve tehlikesiyle mücadele yer almaktadır. Nasser Judeh, Kral Abdullah'ın barış, diyalog, bölgesel ve uluslararası sorunlara siyasi çözüm bulma, barışın ve şeffaflığın dini olan İslam'ın doğru mesajını yayma vizyonunu savunmuş ve savunmaya devam etmektedir.

Nasser Judeh