Konuşmacılar ve Özgeçmişleri

Nebil Dabur

Nebil Dabur Gazze doğumlu bir Türk vatandaşıdır. Birzeit Üniversitesi Ticaret ve İktisat Fakültesi'nden İşletme lisansı olan Dabur, iktisat alanında yüksek lisansını 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Dabur, profesyonel kariyerine 1993 yılında Gazze'de BM Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın Kalkınma ve Planlama biriminde araştırmacı olarak başlamıştır. 1994-1995 yılları arasında Filistin Merkezi İstatistik Kurumu'nda Milli Hesaplar İstatistiği Başkanı olarak çalışmıştır. Akıcı şekilde Arapça, İngilizce ve Türkçe konuşabilmektedir.

SESRIC'e 1996 yılında ekonomist olarak katılan Dabur, 2005 yılında kurumun Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Birimi Direktörü olarak atanmıştır. 29 Eylül 2014'ten 26 Mart 2015'e kadar SESRIC Genel Direktör Vekili olarak görev yapan Dabur, 1 Eylül 2015 tarihinde SESRIC Genel Direktör Yardımcısı olarak atanmıştır. 27 Mart 2019 tarihinde ise SESRIC Genel Direktörlüğü görevine başlamıştır.

Nebil Dabur, SESRIC'teki 23 yıllık görevi süresince hem İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) hem İİT kurumlarının çalışmalarına, hem de İİT'e üye ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınma işlerine dair oldukça geniş profesyonel deneyim kazanmıştır.

Dabur, SESRIC'teki çalışmaları çerçevesinde, İİT üyesi ülkeleri ilgilendiren çeşitli sosyo-ekonomik kalkınma sorunlarına odaklanan teknik raporların hazırlanmasında ve araştırma çalışmalarında görev almıştır. Bu çalışmalarda, konuyu İİT düzeyinde inceleyerek, ilgili alanlardaki sınamaları ele almayı ve İİT üyesi ülkeler arası işbirliğini güçlendirmeye matuf atılması gereken adımlar önermeyi amaçlamıştır.

Nebil Dabur aynı zamanda, her sene ilgili İİT konferansları ve toplantılarının gündeminde bulunan, İİT üyesi ülkelerin öncelik alanları/işbirliği sektörlerine ilişkin konular üzerine de çalışmıştır. Bu konulardan bazıları ticaret, finans, yoksulluğu azaltma, eğitim, sağlık, çevre, bilim ve teknoloji, ulaşım, tarım ve turizmdir. Bunlara ilaveten, sağlık, iş, turizm, kadın ve gençlik alanlarında önemli İİT resmi stratejik işbirliği belgelerinin hazırlanması süreçlerine dahil olmuş ve katkı sağlamıştır. Nebil Dabur, SESRIC tarafından yayınlanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Dergisi'nde yayınlanan 16 makaleye sahiptir. Oldukça geniş sosyo-ekonomik kalkınma konularında düzenlenen çok çeşitli uluslararası ve bölgesel konferanslar, çalıştaylar ve seminerlere katılmıştır.

Nebil Dabur