PROGRAM


08.00-09.00    Kayıt

                        (Tüm katılımcıların 09.15’te yerlerini almış olmaları beklenmektedir.)

09.20-09.25      Kur’an-ı Kerim Tilaveti

09.30-09.45     Açılış Konuşması

Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

09.45-10.00       Ana Konuşma

Sayın Youssef AL-DOBEAY, Büyükelçi, İslam İşbirliği Teşkilatı Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı

10.00-10.30         Kahve Arası

10.30 – 11.45     Sunum

Miguel Angel MORATINOS, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi

Moderatör:

Erdoğan İşcan, Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komite Üyesi

Raportör: Ebru Canan SOKULLU, Bahçeşehir Üniversitesi

Küresel sistem günümüzde giderek artan bir hareketlilik içindedir. Bu kaçınılmaz olarak kültürlerarası etkileşimi giderek artırmakta ve kültürel farklılıkların çoğaldığı izlenimine yol açmaktadır. Her ne kadar tek başına bu olgu çatışmaların artacağı anlamına gelmese de, bu farklılıklar mevcut çatışmaların ana sebeplerinden ve yoğunluğunu artıran unsurlardan biri olarak takdim edilmektedir. Medeniyetler İttifakı Yüksel Temsilcisi bu yanlış algılamayı ve bunu ortadan kaldırmanın yollarını tartışacaktır.

11.45 – 14.00 Öğle Namazı ve Öğle Yemeği

14.00 – 15.30 Panel 1: Kültürel Hassasiyetleri Gözeten Arabuluculuk: Bir Davranış Rehberinin Sınırları

Günümüzde çatışmalar geniş bir coğrafi alana yayılmıştır ve farklı kültürel arkaplanlara sahip olan, çatışmalardan ve çözümlerinden farklı beklentileri bulunan paydaşları kapsamaktadır. Bu farklılıklar genellikle yaşam tarzı, din, dil, normlar kaynaklı olmaktadır. Sözkonusu unsurların çatışmaların her aşamasında rol oynadığı değerlendirildiğinde, arabuluculuk çabalarının bu unsurları da dikkate alması gerekmektedir. 

Arabulucunun belirli bir kültürden gelmesinin bu bağlamda avantajlı olduğu düşünülebilir. Ancak, dışarından bir arabulucuya da genellikle ihtiyaç duyulduğu unutulmamalıdır. Bu kişilerin tarafsız davranacağına ve çatışan taraflar arasında dengeli olacağına dair algıya rağmen, bu kişiler genellikle çatışan tarafların kültürel kodlarına aşina olmada ve bu unsurları dikkate almada zorlanmaktadır.

Bu ve benzeri sınamalar, kültür boyutuna hassasiyetle yaklaşan bir arabuluculuğa ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda bir yaklaşım elde edebilmek bakımından aşağıdaki soruların yanıtlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır:

- Kültürel hassasiyetleri dikkate alan arabuluculuk nedir? 
- Dışarıdan gelen arabulucular faaliyette bulundukları toplumun kültürü hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirler?
- Arabulucular neden kültür boyutunu sadece arabuluculukla sınırlandırmayan bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duymalıdırlar? 
- Kültürün arabuluculukta oynayabileceği rolün sınırları nedir? 
- Başta İİT olmak üzere uluslararası örgütler kültür boyutuna hassasiyetle yaklaşan arabuluculuk bağlamında nasıl öncü rol üstlenebilirler?

Moderatör:

Ahmed SAREER, Büyükelçi, Direktör, İslam İşbirliği Teşkilatı Barış, Güvenlik ve Çatışma Çözümü Birimi

Panelistler:

Nebil DABUR, Direktör, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)

Mutlaq bin Majid AL-QAHTANI, Büyükelçi, Katar Dışişleri Bakanının Terörle Mücadele ve Arabuluculuk ve Çatışma Çözümü Özel Temsilcisi

Abdessattar Ben MOUSSA, Tunus İnsan Hakları Ligi Eski Başkanı ve Tunus Cumhuriyeti Ombudsmanı

Miriam CORONEL-FERRER, Birleşmiş Milletler Arabuluculuk Uzmanlar Kurulu Üyesi

Nejib FRIJI, Direktör, Uluslararası Barış Enstitüsü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Birimi

Raportör: Fadi FARASIN, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)

Soru-Cevap

15.30 – 15.45 Kahve Arası

15:45 – 17:00 Panel 2: İnsan Merkezli Çatışma Çözümü: Sahadan Yansımalar

Moderatör:

Fuat KEYMAN, Direktör, İstanbul Politikalar Merkezi

Panelistler:

Nasser JUDEH, BM Genel Sekreteri’nin Yüksek Düzeyli Arabuluculuk Danışma Kurulu (HLAB) üyesi

Ertuğrul APAKAN, Büyükelçi, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Eski Başkanı

Raportör: Pınar AKPINAR, Sabancı Üniversitesi

Soru-Cevap

17.00 – 17.30 Kapanış konuşmaları

Burak AKÇAPAR, Büyükelçi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü